سامانه ثبت تماس های مجموعه

ثبت کلیه تماس های ورودی و خروجی مشتری

سامانه یکپارچه مدیریت مجتمع باژ

مجتمع های تجاری ، مسکونی ، اداری

تحت وب و دارای نسخه آیفون و اندروید

Crm   تخصصی شرکت های ISP و    ISDP

ارتباط کامل با اکانتینگ هایSIB  , IBSng , NetBill  

هر آنچه یک شرکت اینترنتی نیاز دارد...

اسپا Crm

اسپا Crm

تماس با ما

تماس با ما

مدیریت مجتمع باژ

مدیریت مجتمع باژ

سفارش کار

سفارش کار

سرویسچه

سرویسچه

استخدام

استخدام